Posts tagged køn

Skabt i Guds billede

Den lille pige står med skæve fletninger og de sødeste smilehuller. Cowboybukserne poser lidt, t-shirten med de blå-hvide striber kan knap ses bag det store legobygningsværk, hun stolt holder foran sig.

Billedet gik rundt på internettet for nogle år siden, det er fra en gammel reklame og teksten til reklamen lyder: What it is is beautiful, på dansk noget i retning af ”Hvad det er, er smukt”.

Prinsesse eller ridder?

At billedet pludselig blev delt og kommenteret af så mange skyldtes, tror jeg, at det mindede os om en tid, hvor børn blev opdraget på en helt anden måde. Da en venindes søn bare få årtier senere begyndte i vuggestuen fik man ikke længere en mariehøne, en sol, en stork eller hvad det nu kunne være, som billede på sin garderobe. Det var ikke noget valg, det hed blå riddere til drengene og lyserøde prinsesser til pigerne. En af mine egne drenge havde engang klædt sig ud med kjole, smykker og neglelak. Det fik pædagogen i børnehaven til at mene at det nok var mine egne prinsessedrømme, jeg levede ud igennem min søn. At han bare var en dreng, der legede, faldt hende åbenbart ikke ind.

Eksemplerne siger noget om, at vores måde at tale om køn på altid har været i forandring. I nogle år har begreberne snævret sig mere og mere ind. Nu vides de ud igen. Samtalen om køn fylder imellem os, i os og i det offentlige rum. Og godt for det!

Skabt i forskellighed

I skabelsesberetningen står der at Gud skabte mennesket i sit billede, ”som mand og kvinde skabte han det”. Den sætning giver ikke meget hjælp i forhold til hvordan ”mand” og ”kvinde” defineres. Men den fortæller noget om at gudbilledligheden rummer forskellighed og differens. Der kunne lige så godt stå: ”I forskel skabte han det”.

Mennesker er forskellige. Og det helt store problem med de stramme definitioner er, at de indsnævrer vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Det store frigørelsesprojekt, som vores samfund er et resultat af, handler netop om friheden til at være menneske på mangfoldige måder.

Der vil altid være et behov for også at se på strukturerne i samfundet. Det er sådan noget tal og statistikker kan bruges til. Så vi kan få øje på, om nogle grupper forfordeles. Ligeløn skal ikke være en individuel kamp. Men det enkelte menneske er altid mere end tallene, statistikkerne og de snævre definitioner.

Samtalen angår også kirken

Sagt meget kort, er det spørgsmålet, som vi i kirken altid forsøger at besvare: Hvad vil det sige at være et menneske? Og nu, i denne tid, måske: Hvad vil det sige at være mand? Hvad vil det sige at være kvinde?
Bibelen har en hel del at sige om den sag, og det har vi selvfølgelig også hver især. I slutningen af april var der højskoledag om ”Kirke og køn” i Lundehus kirke (arrangeret i samarbejde med Taksigelseskirken).

Som samtalepartnere deltog Gitte Buch-Hansen, som forsker i Det Ny Testamente og professor emeritus Ditlev Tamm, som har skrevet om cross dressing. Som afslutning på dagen optrådte performer og forfatter Madame Nielsen i kirken. Der var stor interesse og livlig snak ved bordene. Samtalen er ikke slut, men det var godt at få begyndt.

En tidligere version blev bragt i ØsterbroLIV i april, 2022

Er Gud en mand?

Lad mig afsløre med det samme at svaret er nej.

Den kristne Gud er ikke en mand og heller ikke en kvinde for den sags skyld. Gud er – Gud.

Det står meget tydeligt allerede i kapitel ét i Bibelen: Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte han dem. Altså ”Guds billede” betegner både det mandlige og det kvindelige. Gud er ”mere end” både mand og kvinde.
Alligevel kommer emnet på tapetet engang imellem. Senest da man i Folkekirkens svenske søsterkirke indførte ændringer i kirkens sprogbrug. Af kirkestof at være trak det ret store overskrifter at man i Svenska Kyrkan nu ville til at sige ”hen” om Gud. Historien viste sig at være en and, men vi fik nok engang anledning til at ryste på hovederne af de skøre svenskere.
Sagen er ellers alvorlig nok. Nyheden om Guds køn eller mangel på samme kom kort efter TV2s historie om hvor mange præster, der holder fast i deres modstand mod kvindelige præster. Det var ubehageligt mange. Kirken har, ligesom det øvrige samfund, været mandsdomineret i århundreder. Spørgsmålet er, om den mandsdominerede kirke har dannet Gud i sit billede og ikke omvendt? Gud som Herremand og en streng og fordømmende Fader har måske fået for stor vægt. Bibelen rummer så mange andre billeder også. Gud som hønen, der samler kyllingerne under sine vinger, eller Gud som kvinden, der leder med lys og lygte efter den mønt, hun har tabt, og da hun endelig finder den holder fest for alle naboerne.
Går vi tilbage i tiden kan vi se at de gamle (mandlige) digtere heller ikke har noget problem med at omtale sig selv med kvindelige betegnelser. De ti brudepiger, det er os alle, mænd som kvinder. Og når Grundtvig skriver ”Fryd dig du Kristi brud”, så er bruden også ham selv og Kristus er brudgommen.
Det er ærgerligt hvis et ønske om at sortere i ”mandlige” og ”kvindelige” ord ender med at indskrænke begreberne. Måske skal vi holde fast i den åbenhed, der gør at en mand kan leve sig ind i billedet med kvinden og mønten og en kvinde kan leve sig ind i billedet med Gud Herren.

For nylig blev jeg opmærksom på hvor forskelligt vi opfatter køn og kønsroller alt efter hvad vi selv er blevet præget af. Jeg hørte et foredrag med præsten Christina Laursen, der i Århus har arbejdet med et teaterprojekt med titlen ”Befri gudstjenesten”. Det, gudstjenesten skulle befris for, var blandt andet alle de ”maskuline” ord. Så ”Herren velsigne dig” blev til ”Gud velsigne dig” og så videre. Christina Laursen fortalte om, hvordan hendes barndoms kirkegang, var blevet en impuls til projektet. Hun havde som barn oplevet en snærende, patriarkalsk gudstjeneste og det var ikke svært at være enig med foredragsholderen i, at den måtte udfordres. Foredraget fik mig til at tænke på min egen præstefar. Han var den, der var hjemme (fordi vores hjem jo også var hans arbejdsplads) og tog sig af meget husarbejde. Min mor pendlede til arbejde, prioriterede sit arbejde og havde mange ekstraopgaver i den forbindelse. De var begge tydelige som far og mor, mand og kvinde, men de var også rollemodeller for nogle rummelige kønsroller og en ligeværdighed, som jeg stadig beundrer dem for. Måske er det grunden til at jeg ikke har noget problem med at sige ”Herren velsigne dig” eller ”Fader vor”.
Som mennesker er vi så meget mere end vores køn. Jagten på kvindelige og mandlige buzzwords bliver hurtigt en øvelse i at indskrænke vores køn til bestemte markører. Der er nok at gøre, bare med at øve sig i at være menneske.

Bragt i Østerbro Avis onsdag den 21. februar 2018.

Bjørn Nørgaards billede af Lene Adler Petersen, der går nøgen gennem Børsen, bærer i Hein Heinsens bog titlen “Guds datter”.